Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 255/AD00/2019 zo dňa 27. 5. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. 9. 2019
856/AD00/2019
-11 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 874/C410/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
1668/C410/2013
-91 386,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1615/2510/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1674/C410/2013
-58 658,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 872/C410/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
1666/C410/2013
-38 000,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0513-PRB-2009
-13 795,00 € Obec Ladce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. Apríl 2023
Dodatok k zmluve
0105-PRB/2021/D2
-9 720,00 € Mesto Púchov Ministerstvo dopravy SR
15. December 2014
Zníženie výšky finančného príspevku
1009/D170/2014
-6 240,00 € Spišská RRA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Január 2022
Dodatok k zmluve
0067-PRB/2020/D1
-5 250,00 € Obec Košická Polianka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009
-3 205,00 € Bytex Slovensko, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Marec 2022
Dodatok k zmluve
0103-PRB/2019/D2
-2 310,00 € Obec Podhorie Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. November 2022
Dodatok k zmluve
0101-PRB/2020/D2
-1 830,00 € Mesto Stará Turá Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. August 2022
Dodatok k zmluve
0121-PRB/2020/D2
-1 600,00 € Mesto Nitra Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. August 2021
Dodatok k zmluve
0039-PRB/2019/D2
-1 290,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Tkáčska 2704/1, Spišská Nová Ves v zastúpení správcom bytového domu Bytové družstvo Spišská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. December 2021
Dodatok k zmluve
0073-PRB/2020/D1
-70,00 € Obec Veľké Úľany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. Február 2011
Poskytnutie dotácie
19/260/2011
0,00 € Towercom, a.s., Bratislava MDVRR SR
10. Február 2011
Poskytnutie dotácie
20/260/2011
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava MDVRR SR
10. Február 2011
Poskytnutie dotácie
21/260/2011
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Bratsilava MDVRR SR
10. Február 2011
Poskytnutie dotácie
22/260/2011
0,00 € MAC TV s.r.o. Bratislava MDVRR SR
16. Február 2011
Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia „EL-aukcia“ verzia 2010.01
30/1900/2011
0,00 € Lazar Consulting, s. r. o., Bratislava MDVRR SR
1. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
32/113/2011
0,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. MDVRR SR