Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0061-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Jasenov Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0062-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Jasenov Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa (I.fáza)“- 311031BAW3
814/CC00/2024
12 818 330,91 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 071/02I02-29-V01/2024
810/B800/2024
1 464 851,24 € Obec Hrabovčík Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0015-PRB/2023/D1
0,00 € Obec Smilno Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 066/02I02-29-V01/2024
821/B800/2024
302 175,92 € Obec Ňagov Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401301FNR8
822/CC00/2024
62 132 394,39 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z401301FNR9
823/CC00/2024
20 692 311,49 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy SR
16. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
805/DI00/2024
0,00 € Ministerstvo cestového ruchu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
16. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb IS Inforeg
817/A270/2024
172 216,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo dopravy SR
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
806/CA01/2024
30 480,00 € Nakaza s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
16. Máj 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP pre projekt Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
809/CC00/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
14. Máj 2024
Zriadenie záložného práva
0013-PRB/2022/Z
0,00 € Obec Pribeta Ministerstvo dopravy SR
14. Máj 2024
Zriadenie záložného práva
0039-PRB/2022/Z
0,00 € Obec Vrakúň Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza) /311011BCP3/
802/CC00/2024
133 674 581,30 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
792/BJ10/2024
0,00 € Silver Farm, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
793/BJ10/2024
0,00 € VIDOSA s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
794/BJ10/2024
0,00 € TraficMaster, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
797/BJ10/2024
0,00 € Ubytovňa Tarif s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1. etapa
788/A800/2024
33 353 815,45 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR