Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1128/BC00/2023
0,00 € Obec Turček Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia"
1153/AE00/2023
450 868,66 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Spracovávanie aktualizácie a prezentácie databáz predpisov Európskej hospodárskej komisie OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách týkajúcich sa homologizácie vozidiel cestnej premávky
1152/D300/2023
37 740,00 € Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1060/BC00/2023
0,00 € Retro Tatry, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1040/BC00/2023
0,00 € ZEFIR TOUR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1039/BC00/2023
0,00 € VIETPOINT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1038/BC00/2023
0,00 € Ventana Myjava, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1037/BC00/2023
0,00 € Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1036/BC00/2023
0,00 € TT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1035/BC00/2023
0,00 € Mesto Trstená Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1034/BC00/2023
0,00 € PČ-Naj, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1032/BC00/2023
0,00 € Smartfix s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1033/BC00/2023
0,00 € Optima consulting s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1031/BC00/2023
0,00 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27.11.2020 v znení neskorších dodatkov
1149/C300/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 14 k Rámcovej dohode - Dohoda o prevode telefónneho číslo
1091/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 15 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - aktivácia paušálu
1092/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1117/BC00/2023
0,00 € Ing. Ján Hruška - PENZIÓN EURÓPA Ministerstvo dopravy SR
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1118/BC00/2023
0,00 € HVRE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 3 ku KZ uzatvorenej dňa 24.05.2021
1127/DA00/2023
0,00 € ZO SLOVES pri MD SR Ministerstvo dopravy SR