Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
88/BJ10/2024
0,00 € Palinsky & Co s r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
89/BJ10/2024
0,00 € Vladka s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
90/BJ10/2024
0,00 € PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
93/BJ10/2024
0,00 € NSN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
92/BJ10/2024
0,00 € BSS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
91/BJ10/2024
0,00 € Global Assets, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
83/BJ10/2024
0,00 € Wellness resort SK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
1. Február 2024
Oznámenie, ktorým sa mení výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie k zamestnávateľskej zmluve číslo 30416094/MDPT zo dňa 31.03.2005 v znení jej Dodatku č. 1
74/DA00/2024
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Ministerstvo dopravy SR
1. Február 2024
Oznámenie, ktorým sa mení výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie k zamestnávateľskej zmluve číslo 30416094 zo dňa 31.05.2018
75/DA00/2024
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Ministerstvo dopravy SR
1. Február 2024
Delimitačný protokol
76/D100/2024
0,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k zamestnávateľskej zmluve číslo 102004755 zo dňa 01.04.2005 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.3.2008 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.5.2018
73/DA00/2024
0,00 € UNIQA d.d.s, a.s. Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o ukončení
58/AJ00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
65/DI10/2024
0,00 € Ing. Matej Kaššák Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
64/DI10/2024
0,00 € Ing. Anna Kralovičová Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
63/DI10/2024
0,00 € Ing. arch. Jana Minaroviech, PhD Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
62/AK10/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
61/CB00/2024
242 338,98 € Mesto Čadca Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
66/DI10/2024
0,00 € Ing. Zsolt Czifra Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
67/DI10/2024
0,00 € Ing. arch. Tibor Csákányi Ministerstvo dopravy SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
68/DI10/2024
0,00 € Ing. Peter Gergely Ministerstvo dopravy SR