Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
882/BJ10/2024
0,00 € RONY, a.s. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
883/BJ10/2024
0,00 € SKZ group, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
918/BJ10/2024
0,00 € LONALED, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
919/BJ10/2024
0,00 € Mária Beláková Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
920/BJ10/2024
0,00 € Juliana Lesayová ALEXANDRA Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
921/BJ10/2024
0,00 € Mária Kuzmiaková - MAPAK Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
924/BJ10/2024
0,00 € MASTERY, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
923/BJ10/2024
0,00 € Mária Oravcová Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
922/BJ10/2024
0,00 € MILANO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
925/BJ10/2024
0,00 € Tatradata s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
926/BJ10/2024
0,00 € ML ENERG, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
927/BJ10/2024
0,00 € Mgr. Marián Kapičák - EM Trade & Consulting Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
928/BJ10/2024
0,00 € Obec Turček Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Dohoda o integračnom zámere
971/A270/2024
0,00 € Dopravný úrad Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
877/BJ10/2024
0,00 € Športové a turistické služby Nesvady Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
876/BJ10/2024
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
875/BJ10/2024
0,00 € Sisi Rent, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
873/BJ10/2024
0,00 € ORIOLE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
874/BJ10/2024
0,00 € Martin Chovanec - FA - CHOVANEC Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - Školenie zamestnancov úradu MD SR a podriadených organizácií – Informačný systém EMA.EVO“
970/DA30/2024
19 920,00 € M KREO, s. r. o., Ministerstvo dopravy SR