Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
499/BJ10/2024
0,00 € AGROSYS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
497/BJ10/2024
0,00 € Bartky s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
498/BJ10/2024
0,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
539/BJ10/2024
0,00 € Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré Ministerstvo dopravy SR
31. Marec 2024
ČIASTKOVÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní hlasových služieb zo dňa 16.02.2023
481/DI00/2024
167 407,63 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo dopravy SR
31. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 057/02I02-29-V01/2024
496/B800/2024
406 959,77 € Obec Lesenice Ministerstvo dopravy SR
31. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt " Výstavba a zlepšovanie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji " (Z311061CUD9)
463/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
31. Marec 2024
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT, NR a KE kraji (D311061BDS8)
464/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
469/BJ10/2024
0,00 € FTP Consulting s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
470/BJ10/2024
0,00 € AMO-PLUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
471/BJ10/2024
0,00 € KETRIN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
472/BJ10/2024
0,00 € ML ENERG s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
474/BJ10/2024
0,00 € Sangria s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
473/BJ10/2024
0,00 € AYN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
475/BJ10/2024
0,00 € VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
476/BJ10/2024
0,00 € TATRAK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
477/BJ10/2024
0,00 € Ing. Roman Šlúch - TECHNOCOM Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
478/BJ10/2024
0,00 € Tulasi s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
479/BJ10/2024
0,00 € Wizard s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
480/BJ10/2024
0,00 € Stanislav Maškulka Ministerstvo dopravy SR