Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2004/BC00/2023
0,00 € Mgr. Arpad Bugyi - RP Trade Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2003/BC00/2023
0,00 € AYN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2002/BC00/2023
0,00 € Novoklim s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2001/BC00/2023
0,00 € Hoffer SK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2024/BC00/2023
0,00 € KOVOR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2023/BC00/2023
0,00 € Jozef Malák, MAJO Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2022/BC00/2023
0,00 € Zuzana Kosová - Loret Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2021/BC00/2023
0,00 € Peter Klepáč Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2020/BC00/2023
0,00 € R&R REAL Trade Group, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2017/BC00/2023
0,00 € VM DIDIK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2018/BC00/2023
0,00 € R-Cars Ubytovňa, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2019/BC00/2023
0,00 € RADEMAR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2016/BC00/2023
0,00 € Vodárenská s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2015/BC00/2023
0,00 € ZORNIČKA Bardejov s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2014/BC00/2023
0,00 € Partners Slovakia s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2013/BC00/2023
0,00 € Nový domov s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2012/BC00/2023
0,00 € Lucia Tartaľ Lehocká Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2009/BC00/2023
0,00 € Some Say s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2010/BC00/2023
0,00 € Slnečný majer s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2011/BC00/2023
0,00 € SK - ING a.s. Ministerstvo dopravy SR