Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
393/BJ10/2024
0,00 € PENZIÓN LE MONDE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
395/BJ10/2024
0,00 € MASTERY, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
359/BJ10/2024
0,00 € ATENA - SMART RECRUITING s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
358/BJ10/2024
0,00 € ATENA - EXPERTISE, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
357/BJ10/2024
0,00 € B & B ALIBI, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
356/BJ10/2024
0,00 € AXIOM Košice, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
352/BJ10/2024
0,00 € Mária Jasečková Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
353/BJ10/2024
0,00 € CTR Multicenter Košice a.s. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
354/BJ10/2024
0,00 € Amália Mikulášková - AMÁLIA Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
355/DI00/2024
0,00 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
351/BJ10/2024
0,00 € Hotel Alexanders s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Národná tabuľka frekvenčného spektra na rok 2025
343/BI10/2024
93 375,00 € Výskumný ústav spojov, n.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Meranie úrovne elektromagnetického poľa (EMP) pre rok 2024
344/BI10/2024
49 800,00 € Výskumný ústav spojov, n.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
349/DI00/2024
0,00 € Národná dopravná autorita Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
350/BJ10/2024
0,00 € INTERINFOPRINT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Štatistika elektronických komunikácií
342/BI10/2024
87 150,00 € Výskumný ústav spojov, n.o. Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa" (Z311061BAB1)
335/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa" (Z311061AYL5)
334/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchová Lehota" (Z311061AWD1)
333/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
19. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov (CONECO 2024)
403/B800/2024
14 803,80 € Incheba, a. s. Ministerstvo dopravy SR