Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1831/DA00/2023
0,00 € Ing. Michal Poľaško, PhD. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1830/DA00/2023
0,00 € JUDr. Zdenko Siegel Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1829/DA00/2023
0,00 € Ing. Kristián Jecko Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1828/DA00/2023
0,00 € Mgr. Zoltán Fekete Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1827/DA00/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Belica Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1825/DA00/2023
0,00 € doc. Ing. Peter Korba, PhD. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.
1826/DA00/2023
0,00 € Igor Barát Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR
1824/DA00/2023
0,00 € Ing. Igor Urbánik, PhD. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky "Monitory pre subjekty hospodárskej mobilizácie"
1840/DE00/2023
8 775,00 € Gratex International, a.s. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1816/BC00/2023
0,00 € TENDERFOOD a.s. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1815/BC00/2023
0,00 € ORIOLE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1814/BC00/2023
0,00 € Custom D s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1812/BC00/2023
0,00 € ZBROJNICA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1813/BC00/2023
0,00 € Arkad profit, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1810/BC00/2023
0,00 € JM Restaurant s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1809/BC00/2023
0,00 € Lodenica - LM, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1811/BC00/2023
0,00 € Ing. Jozef Tvrdý Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1808/BC00/2023
0,00 € VEDADO, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1807/BC00/2023
0,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1806/BC00/2023
0,00 € Tri Zruby s.r.o. Ministerstvo dopravy SR