Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR
801/CC00/2024
5 516 262,81 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
804/BJ10/2024
0,00 € ZEFIR TOUR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
803/BJ10/2024
0,00 € Dušan Šikyňa GRAPA Ministerstvo dopravy SR
7. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0060-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Michal nad Žitavou Ministerstvo dopravy SR
7. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0059-PRB/2022/D2
0,00 € Obec Michal nad Žitavou Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
784/DI00/2024
0,00 € Ing. Petra Smolková Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0041-PRB/2022/D4
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0042-PRB/2022/D4
0,00 € Obec Trenčianske Mitice Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dodatok k zmluve
0038-PRB/2022/D1
0,00 € Obec Domaňovce Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2024
783/CE00/2024
96 298 181,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska" 311031CGG4
779/CC00/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná" 311031BNT2
778/CC00/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
777/A270/2024
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo dopravy SR
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 058/02I02-29-V01/2024
776/B800/2024
566 379,94 € Obec Balog nad Ipľom Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 001/02I02-29-V01/2023
762/B800/2024
649 218,63 € Obec Holčíkovce Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 061/02I02-29-V01/2024
775/B800/2024
511 764,88 € Obec Lazy pod Makytou Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Dodatok k zmluve
0019-PRB/2022/D3
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
769/BJ10/2024
0,00 € K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Zriadenie záložného práva
0026-PRB/2022/Z
0,00 € Obec Bzince pod Javorinou Ministerstvo dopravy SR
30. Apríl 2024
Zriadenie záložného práva
0040-PRB/2023/Z
0,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo dopravy SR