Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1093/BC00/2023
0,00 € Drieňok Teplý Vrch s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1150/BC00/2023
0,00 € SALUR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2023
1148/C200/2023
166 186 593,88 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
1147/AE00/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1144/BC00/2023
0,00 € SINEKO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1141/BC00/2023
0,00 € Attila Molnár Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1142/BC00/2023
0,00 € DDolina, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1143/BC00/2023
0,00 € DEALCO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1140/BC00/2023
0,00 € ARLEQUINO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1139/BC00/2023
0,00 € APROXIMA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1137/BC00/2023
0,00 € Alexandra Chmelárová Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1138/BC00/2023
0,00 € AMO-PLUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1136/BC00/2023
0,00 € AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1135/BC00/2023
0,00 € INVEST C.G. s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1134/BC00/2023
0,00 € ML ENERG, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1130/BC00/2023
0,00 € Obec Horná Lehota Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1131/BC00/2023
0,00 € ZEKO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1132/BC00/2023
0,00 € Zuzana Dírer Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1133/BC00/2023
0,00 € Železiarstvo - Jakubec, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1129/BC00/2023
0,00 € Qh Pezinok, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR