Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1477
80,00 € Kocúrová Iveta Obec Lieskovec
16. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1476
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1475
40,00 € Šouc Ján Obec Lieskovec
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1473
260,00 € Puchovanová Adriana Obec Lieskovec
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1474
120,00 € Miklešová Anna Obec Lieskovec
6. Október 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1471
0,00 € Smutný Jozef Obec Lieskovec
6. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1472
20,00 € Gašparová Jana Obec Lieskovec
2. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1467
40,00 € Berky Juraj Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o dielo
1466
600,00 € Július Hanzlík Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1468
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1469
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1470
0,00 € Mašlonka Andrej, Ing. Obec Lieskovec
26. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1465
0,00 € Spodniaková Jana Obec Lieskovec
25. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1463
40,00 € Lucia Frlajsová, Generála Ludvika Svobodu 192, 962 33 Budča Obec Lieskovec
25. September 2023
Nájomná zmluva ŠA
1464
710,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
21. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1462
80,00 € Margóč Ondrej Obec Lieskovec
20. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1460
80,00 € Kristová Marta, Ing. Obec Lieskovec
20. September 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
1461
40,00 € Ostrolucký Pavel Obec Lieskovec
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
1458
20,00 € Francistiová Anna Obec Lieskovec
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
1459
40,00 € Ďuriš Ondrej Obec Lieskovec