Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Zmluva o dielo
1146
119 833,43 € HEX-STAV, s.r.o., Hronská 1, 96001 Zvolen Obec Lieskovec
29. Júl 2023
Zmluva o dielo
1434
99 990,36 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1430
59 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Lieskovec
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
1406
47 851,43 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1354
33 972,52 € Jozef Suja SUGAS Obec Lieskovec
25. August 2023
Zmluva o dielo
1441
22 973,76 € Ján Kuzma - ELTIK Obec Lieskovec
15. August 2022
Zmluva o dielo
1103
21 785,06 € Cortina s.r.o. Obec Lieskovec
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
1561
21 000,00 € Ing. arch. Ľubomír Keleman - ALK Obec Lieskovec
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
1096
19 292,36 € Obec Lieskovec Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia fasády KD
1070
19 222,33 € Beauty Strelec s. r. o., 96, 96261 Podzámčok Obec Lieskovec
3. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. IROP-CLLD-Q156-512-001-003 zo dňa 07.04.2021.
1117
18 034,65 € NAŠA LIESKA o.z., Horná 2776/27, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
3. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. IROP-CLLD-Q156-512-002-001 zo dňa 22.04.2021.
1118
15 725,76 € NAŠA LIESKA o.z., Horná 2776/27, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
1352
14 828,53 € Mágia farieb s.r.o. Obec Lieskovec
17. Október 2022
Zmluva o dielo
1147
14 242,80 € Almik s.r.o. Obec Lieskovec
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
1336
6 981,73 € Beauty Strelec s. r. o. Obec Lieskovec
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/23
1332
3 500,00 € Lieskovský tenisový klub - LTC Obec Lieskovec
8. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1446
3 500,00 € Čarovné ostrohy o.z. Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1552
3 500,00 € Lieskovský tenisový klub - LTC Obec Lieskovec
29. Máj 2024
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie
1585
3 100,00 € Mgr. Kristína Kubšová Obec Lieskovec
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 1088
1370
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lieskovec