Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1563
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
8. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1564
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1562
0,00 € Striež Peter Obec Lieskovec
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
1561
21 000,00 € Ing. arch. Ľubomír Keleman - ALK Obec Lieskovec
27. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1560
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Lieskovec
25. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu
1559
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Lieskovec
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 1100 o poskytnutí dotácie
1557
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lieskovec
22. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí príspevkuČ
1558
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Lieskovec
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov.
1555
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Lieskovec
19. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1556
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1554
2 500,00 € Občianske združenie DFS Hučava Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1553
2 800,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1552
3 500,00 € Lieskovský tenisový klub - LTC Obec Lieskovec
13. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1550
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
13. Marec 2024
Nájomná zmluva - prenájom KD
1551
195,00 € Stredoslovenský tenisový zväz Obec Lieskovec
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1549
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
6. Marec 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1548
20,00 € Vidová Anna, Mgr. Obec Lieskovec
5. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1547
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
5. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1546
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
4. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1545
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec