Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. November 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1485
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1482
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1483
20,00 € Langošová Jana Obec Lieskovec
30. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1484
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
26. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1481
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
25. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1480
0,00 € Materská škola Obec Lieskovec
23. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1478
40,00 € Selecká Dana Obec Lieskovec
23. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1479
20,00 € Habčáková Mária Obec Lieskovec
20. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1477
80,00 € Kocúrová Iveta Obec Lieskovec
16. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1476
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1475
40,00 € Šouc Ján Obec Lieskovec
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1473
260,00 € Puchovanová Adriana Obec Lieskovec
12. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1474
120,00 € Miklešová Anna Obec Lieskovec
6. Október 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1471
0,00 € Smutný Jozef Obec Lieskovec
6. Október 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1472
20,00 € Gašparová Jana Obec Lieskovec
2. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1467
40,00 € Berky Juraj Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o dielo
1466
600,00 € Július Hanzlík Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1468
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1469
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1470
0,00 € Mašlonka Andrej, Ing. Obec Lieskovec