Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1426
20,00 € Výbochová Iveta Obec Lieskovec
13. Júl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1425
0,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
12. Júl 2023
Zmluva o dielo
1423
440,00 € Cvik Norbert Obec Lieskovec
12. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1424
60,00 € Šuchaňová Anna Obec Lieskovec
11. Júl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1422
40,00 € Halajová Elena Obec Lieskovec
10. Júl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1421
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
3. Júl 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1420
80,00 € Šovčíková Elena Obec Lieskovec
29. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1419
40,00 € Ivanič Dalibor Obec Lieskovec
28. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1417
20,00 € Koreň Martin Obec Lieskovec
28. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1418
20,00 € Bodnárová Vladimíra Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1414
20,00 € Šramko Ján, Ing. Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1415
60,00 € Stolár Milan, Ing. Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1416
40,00 € Barjak Milan Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Nájomná zmluva - prenájom ŠA
1411
660,00 € Akadémia plus s.r.o. Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1412
40,00 € Margoč Pavel Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1413
20,00 € Labanc Miroslav Obec Lieskovec
21. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1410
40,00 € Čarnoky jozef Obec Lieskovec
20. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1409
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1407
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
1408
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec