Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb
1525
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín Obec Lieskovec
31. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1530
0,00 € Krakovská Katarína Obec Lieskovec
30. Január 2024
Zmluva o pripojení
1529
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
29. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1528
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1526
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1527
0,00 € Občianske združenie Lieskovček Obec Lieskovec
23. Január 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
1522
580,00 € Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Lieskovec
23. Január 2024
Dodatok k Zmluve o audítorskej činnosti
1521
1 150,00 € Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor Obec Lieskovec
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1523
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Lieskovec
23. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1524
0,00 € Štubniak Ondrej Obec Lieskovec
22. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1518
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
22. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1519
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
22. Január 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1520
40,00 € Balážová Monika Obec Lieskovec
17. Január 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1517
40,00 € Jankovská Anna Obec Lieskovec
12. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1515
0,00 € Slančíková Anna, Ing. Obec Lieskovec
12. Január 2024
Rámcová zmluva
1516
0,00 € EBA, s.r.o. Obec Lieskovec
11. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1514
0,00 € Bernoláková Anna, Ing. Obec Lieskovec
9. Január 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1513
40,00 € Kladivík Vladimír, Ing. Obec Lieskovec
8. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1511
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
8. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1512
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec