Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov.
1555
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Lieskovec
19. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1556
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1554
2 500,00 € Občianske združenie DFS Hučava Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1553
2 800,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
1552
3 500,00 € Lieskovský tenisový klub - LTC Obec Lieskovec
13. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1550
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
13. Marec 2024
Nájomná zmluva - prenájom KD
1551
195,00 € Stredoslovenský tenisový zväz Obec Lieskovec
11. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1549
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
6. Marec 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1548
20,00 € Vidová Anna, Mgr. Obec Lieskovec
5. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1547
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
5. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1546
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
4. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1545
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
4. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
15465
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
29. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1543
0,00 € Barusová Danica, Ing. Obec Lieskovec
29. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1544
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1542
0,00 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1539
0,00 € KST MEDÁRI Lieskovec Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1540
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1541
0,00 € Kaczmarek Katarína Obec Lieskovec
19. Február 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1537
40,00 € Podolec Ondrej, Ing. Obec Lieskovec