Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
15465
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
29. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1543
0,00 € Barusová Danica, Ing. Obec Lieskovec
29. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1544
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1542
0,00 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1539
0,00 € KST MEDÁRI Lieskovec Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1540
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
21. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1541
0,00 € Kaczmarek Katarína Obec Lieskovec
19. Február 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1537
40,00 € Podolec Ondrej, Ing. Obec Lieskovec
19. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1538
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
12. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1536
80,00 € Grün Miroslav Obec Lieskovec
8. Február 2024
Mandátna zmluva
1535
450,00 € JUDr. Eva Horniaková, advokátka, J. Kozačeka 6, 96001 Zvolen Obec Lieskovec
6. Február 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1532
20,00 € Petrincová Adriana Obec Lieskovec
6. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1533
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
6. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1534
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1531
1 880,00 € Ecopora, s.r.o. Obec Lieskovec
23. Január 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb
1525
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín Obec Lieskovec
31. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1530
0,00 € Krakovská Katarína Obec Lieskovec
30. Január 2024
Zmluva o pripojení
1529
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
29. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1528
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1526
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec