Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1389
120,00 € Miklian Ján Obec Lieskovec
29. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1388
20,00 € Šályová Emília Obec Lieskovec
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1387
60,00 € MAJA n.o. Obec Lieskovec
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
1386
2 180,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Obec Lieskovec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1384
100,00 € Žiak Ondrej, Ing. Obec Lieskovec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1385
20,00 € Dekrétová Eva Obec Lieskovec
16. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1382
40,00 € Chlpošová Anna Obec Lieskovec
16. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1383
20,00 € Horniaková Zuzana Obec Lieskovec
15. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1379
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
15. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1380
60,00 € Ostrolucký Miroslav Obec Lieskovec
15. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1381
60,00 € Gáfriková Nataša Obec Lieskovec
12. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1378
40,00 € Miklian Peter, Ing. Obec Lieskovec
11. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1377
40,00 € Hazucha Ján, Ing. Obec Lieskovec
10. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1374
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
10. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1375
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
10. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1376
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
9. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1372
20,00 € Zdechovanová Eva Obec Lieskovec
9. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1373
40,00 € Slobodníková Jana, Mgr. Obec Lieskovec
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1371
80,00 € Getlerová Helena, Ing. Obec Lieskovec
4. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1369
40,00 € Poljovka Ondrej Obec Lieskovec