Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1418
20,00 € Bodnárová Vladimíra Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1414
20,00 € Šramko Ján, Ing. Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1415
60,00 € Stolár Milan, Ing. Obec Lieskovec
26. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1416
40,00 € Barjak Milan Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Nájomná zmluva - prenájom ŠA
1411
660,00 € Akadémia plus s.r.o. Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1412
40,00 € Margoč Pavel Obec Lieskovec
22. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1413
20,00 € Labanc Miroslav Obec Lieskovec
21. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1410
40,00 € Čarnoky jozef Obec Lieskovec
20. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1409
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1407
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
1408
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
1406
47 851,43 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
14. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1404
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
14. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1405
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1401
20,00 € Murín Rastislav Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1402
60,00 € Polóni Ján Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1403
40,00 € Bjalončíková Zuzana Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1398
510,00 € Quo Vadis - súkromné centrum voľného času Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1399
40,00 € Národa Vladimír Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
1400
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Obec Lieskovec