Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1369
40,00 € Poljovka Ondrej Obec Lieskovec
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 1088
1370
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lieskovec
3. Máj 2023
Dodatok č.1- k nájomnej zmluve za hrob. miesto
1368
20,00 € Barboriaková Alena Obec Lieskovec
2. Máj 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1365
40,00 € Droba Gabriel, Ing. Obec Lieskovec
2. Máj 2023
Zmluva o dotácii 2023
1366
2 600,00 € Klub slovenských turistov Medári Lieskovec Obec Lieskovec
2. Máj 2023
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1367
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Lieskovec
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1364
80,00 € Šouc Miroslav Obec Lieskovec
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1363
100,00 € Pivarči Ján Obec Lieskovec
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1362
40,00 € Putišová Daniela Obec Lieskovec
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1360
100,00 € Jakubcová Anna, Ing. Obec Lieskovec
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1361
40,00 € Hrašková Anna Obec Lieskovec
17. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1359
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1358
40,00 € Viňanská Alena Obec Lieskovec
12. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1357
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1356
20,00 € Koreň Pavel Obec Lieskovec
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1354
33 972,52 € Jozef Suja SUGAS Obec Lieskovec
3. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1355
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.12.2016
1345
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 5100003148
1346
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lieskovec
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
1352
14 828,53 € Mágia farieb s.r.o. Obec Lieskovec