Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1321
0,00 € Golianová Amália Obec Lieskovec
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1320
0,00 € Krajňáková Helena Obec Lieskovec
17. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1318
20,00 € Krištof Ivan Obec Lieskovec
17. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1319
0,00 € Materská škola Obec Lieskovec
16. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1317
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
15. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1315
80,00 € Lietava Vladimír Obec Lieskovec
15. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1316
20,00 € Petráš Pavel Obec Lieskovec
13. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1313
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1314
0,00 € Halgaš Martin Obec Lieskovec
6. Február 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1312
0,00 € Mašlonka Andrej, Ing. Obec Lieskovec
3. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1311
0,00 € Kamenský Tomáš Obec Lieskovec
2. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1309
60,00 € Žiaková Janka Obec Lieskovec
2. Február 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1310
40,00 € Králiková Viera Obec Lieskovec
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu.
1307
0,00 € AMG Security s.r.o. Obec Lieskovec
31. Január 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1308
160,00 € Kubištová Viera Obec Lieskovec
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb
1303
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Lieskovec
30. Január 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1304
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Január 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1305
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Január 2023
Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 12.12.2019.
1306
0,00 € ROVAMI s.r.o. Obec Lieskovec
26. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1302
0,00 € Viňanský Ladislav Obec Lieskovec