Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1410
40,00 € Čarnoky jozef Obec Lieskovec
20. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - športový areál
1409
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1407
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
19. Jún 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
1408
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
16. Jún 2023
Zmluva o dielo
1406
47 851,43 € Cortina, s.r.o. Obec Lieskovec
14. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1404
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
14. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1405
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1401
20,00 € Murín Rastislav Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1402
60,00 € Polóni Ján Obec Lieskovec
9. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1403
40,00 € Bjalončíková Zuzana Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1398
510,00 € Quo Vadis - súkromné centrum voľného času Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1399
40,00 € Národa Vladimír Obec Lieskovec
8. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
1400
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1394
40,00 € Heliová Marína, Ing.arch. Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1395
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1396
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1397
40,00 € Miškovská Jana Obec Lieskovec
2. Jún 2023
Dodatok č.1- k zmluve za hrob. miesto
1392
40,00 € Tretiak Ján Obec Lieskovec
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
1393
105,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM Obec Lieskovec
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí vecí do užívania.
1390
200,00 € MFK Zvolen, a.s. Obec Lieskovec