Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1467
40,00 € Berky Juraj Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o dielo
1466
600,00 € Július Hanzlík Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1468
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1469
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1470
0,00 € Mašlonka Andrej, Ing. Obec Lieskovec
26. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1465
0,00 € Spodniaková Jana Obec Lieskovec
25. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1463
40,00 € Lucia Frlajsová, Generála Ludvika Svobodu 192, 962 33 Budča Obec Lieskovec
25. September 2023
Nájomná zmluva ŠA
1464
710,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
21. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1462
80,00 € Margóč Ondrej Obec Lieskovec
20. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1460
80,00 € Kristová Marta, Ing. Obec Lieskovec
20. September 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
1461
40,00 € Ostrolucký Pavel Obec Lieskovec
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
1458
20,00 € Francistiová Anna Obec Lieskovec
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
1459
40,00 € Ďuriš Ondrej Obec Lieskovec
13. September 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1455
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. September 2023
Zmluva o dielo
1456
750,00 € Cvik Norbert Obec Lieskovec
13. September 2023
Zmluva o dielo
1457
200,00 € Skatepark Detva o.z., Vlkanovská 520/168, 976 31 Vlkanová Obec Lieskovec
12. September 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1454
40,00 € Jombíková Anna Obec Lieskovec
11. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1451
40,00 € Mičudová Mária Obec Lieskovec
11. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1450
20,00 € Koniar Andrej, Ing. Obec Lieskovec
11. September 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1452
40,00 € Jankovská Anna Obec Lieskovec