Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1492
20,00 € Kováč Rudolf Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1493
60,00 € Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1494
0,00 € Materská škola Obec Lieskovec
6. December 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1495
20,00 € Bohuš Igor Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1496
0,00 € Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1497
30,00 € MAJA n.o. Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o dielo
1498
1 000,00 € UNIAGRO, s.r.o. Obec Lieskovec
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1499
90,00 € Základná škola sv. Dominika Sávia Obec Lieskovec
10. November 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1489
20,00 € Wydra Anna Obec Lieskovec
8. November 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1488
20,00 € Mlynáriková Eva Obec Lieskovec
3. November 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1487
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
2. November 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1486
40,00 € Slosiariková Elena Obec Lieskovec
1. November 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1485
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1482
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
30. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1483
20,00 € Langošová Jana Obec Lieskovec
30. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1484
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
26. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1481
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
25. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1480
0,00 € Materská škola Obec Lieskovec
23. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1478
40,00 € Selecká Dana Obec Lieskovec
23. Október 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1479
20,00 € Habčáková Mária Obec Lieskovec