Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy
1580
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
14. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1579
40,00 € Merčiak Štefan Obec Lieskovec
13. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1577
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1578
20,00 € Majerová Anna Obec Lieskovec
9. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1576
40,00 € Horniak Ivan Obec Lieskovec
7. Máj 2024
Nájomná zmluva - prenájom ŠA
1575
80,00 € Zariadenie sociálnych služieb Záhnok Obec Lieskovec
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - kultúrny dom
1574
80,00 € Ilčíková Ľubica Obec Lieskovec
2. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1572
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
2. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1573
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
25. Apríl 2024
Poskytnutie dotácie
1570
600,00 € Slovenský strelecký zväz - klub veteránov Obec Lieskovec
25. Apríl 2024
Zmluva č. 5/24 o poskytnutí dotácie
1571
2 600,00 € Klub slovenských turistov Medári Lieskovec Obec Lieskovec
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva - prenájom sály KD
1569
80,00 € Tretiaková Anna Obec Lieskovec
17. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní KD
1568
0,00 € Základná škola Lieskovec Obec Lieskovec
16. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1566
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
16. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1567
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
15. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1565
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
8. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1563
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
8. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1564
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1562
0,00 € Striež Peter Obec Lieskovec
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
1561
21 000,00 € Ing. arch. Ľubomír Keleman - ALK Obec Lieskovec