Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1360
100,00 € Jakubcová Anna, Ing. Obec Lieskovec
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1361
40,00 € Hrašková Anna Obec Lieskovec
17. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1359
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1358
40,00 € Viňanská Alena Obec Lieskovec
12. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1357
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1356
20,00 € Koreň Pavel Obec Lieskovec
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo
1354
33 972,52 € Jozef Suja SUGAS Obec Lieskovec
3. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1355
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.12.2016
1345
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 5100003148
1346
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lieskovec
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
1352
14 828,53 € Mágia farieb s.r.o. Obec Lieskovec
31. Marec 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1353
0,00 € Bodnár Miloš Obec Lieskovec
29. Marec 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1351
0,00 € Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lieskovec Obec Lieskovec
28. Marec 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1350
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom KD
1344
80,00 € Puchovanová Adriana Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto
1347
40,00 € Gašpar Daniel Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1348
20,00 € Mlynárik Igor Obec Lieskovec
27. Marec 2023
Zmluva o nájme za hrobové miesto -dodatok č.1
1349
80,00 € Ištván Ondrej Obec Lieskovec
23. Marec 2023
Nájomná zmluva - prenájom KD
1343
155,00 € Stredoslovenský tenisový zväz Obec Lieskovec
22. Marec 2023
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku
1342
0,00 € pefima s.r.o. Obec Lieskovec