Centrálny register zmlúv

Obec Lieskovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1596
40,00 € Margočová Mária Obec Lieskovec
18. Jún 2024
Nájomná zmluva - prenájom ŠA
1595
660,00 € Akadémia plus s.r.o. Obec Lieskovec
17. Jún 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál
1593
505,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM Obec Lieskovec
17. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1594
0,00 € Androvič Miroslav, Ing. Obec Lieskovec
13. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1590
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1591
40,00 € Linhartová Katarína Obec Lieskovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1592
20,00 € Ľubica Vodislavská Obec Lieskovec
12. Jún 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1589
40,00 € Jankovský Ján, Ing.arch. Obec Lieskovec
10. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1588
0,00 € Pinková Silvia Obec Lieskovec
4. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1586
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
4. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1587
0,00 € Materská škola, Nová 2912/2, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
29. Máj 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí veci do užívania
1584
300,00 € MFK Zvolen, a.s. Obec Lieskovec
29. Máj 2024
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie
1585
3 100,00 € Mgr. Kristína Kubšová Obec Lieskovec
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - športový areál
1581
90,00 € Ing. Jana Tužinská - ŠPORT CENTRUM, Hájik 405/17, 96221 Lieskovec Obec Lieskovec
27. Máj 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1582
0,00 € Haládík Matúš Obec Lieskovec
27. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1583
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy
1580
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Lieskovec
14. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1579
40,00 € Merčiak Štefan Obec Lieskovec
13. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1577
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
13. Máj 2024
Nájomná zmluva za hrobové miesto
1578
20,00 € Majerová Anna Obec Lieskovec