Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/2/2023
857/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Franko
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/5/2023
857/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Klára Reištetterová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/6/2023
857/6/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Kochan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/9/2023
857/9/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Novák, Zuzana Nováková
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/10/2023
857/10/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Kochan, Martina Kochanová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/3/2023
857/3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Guľaša
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/8/2023
857/8/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Patrik Majdák
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/11/2023
857/11/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová, Zdenko Čekan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/1/2023
858/1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Batromijová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/2/2023
858/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matej Beliš
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/5/2023
858/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Adamko, Sabina Adamková
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2023
858/6/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Soňa Hatalová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/9/2023
858/9/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristína Hrabčáková, Marek Hrabčák
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/10/2023
858/10/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Daniela Kožárová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/4/2023
858/4/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jolana Nehilová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2023
858/7/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2023
858/8/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Michaela Palenčárová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/12/2023
858/12/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Tököly
2. Október 2023
Kúpna zmluva
498/2023
11 003,70 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
29. September 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová