Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 995
995
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kolcun Andrej
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/11/2024
858/11/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Jacková
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/12/2024
857/12/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Novák, Patrícia Nováková
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 66/3 v k. ú. Pečovská Nová Ves
277/2024
1,00 € Henrich Kovaľ, Emília Kovaľová Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 78/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
280/2024
1,00 € Eva Michaliková Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 87/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
285/2024
1,00 € Stanislav Zubrický Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 65/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
288/2024
1,00 € Ing. Ondrej Hanušovský, Ing. Eva Myslivcová, Ing. Ján Hanušovský Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-E 141 a KN-E 147 v k. ú. Pečovská Nová Ves
300/2024
1,00 € Marcel Kollár Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
297/2024
1 915,20 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
298/2024
0,00 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2024
858/8/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Laura Regeciová
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
62/2024-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Baňasová
29. Máj 2024
Dodatok č. 04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 z 5.10.2021, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
D04_SEP-IMRK3-2021/004237
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/48 v k. ú. Pečovská Nová Ves
131/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Tuleja, Kvetoslava Tulejová
13. Máj 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793 zo dňa 12. júla 2022, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
D01_SEP-IMRK2-2022-004793
130 673,96 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/4/2024
857/4/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Andrej Jacko
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
157/2024
1 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Pečovská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/77 v k. ú. Pečovská Nová Ves
143/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Červeňák, Nikola Červeňáková
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 758
758
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Baňas František
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/74 v k. ú. Pečovská Nová Ves
133/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Červeňák, Miluša Kotlárová