Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Dodatok č. 16 k poistnej zmluve 0109000553
7/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
2. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4002901223
615/2023
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
530/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Olina Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zdenko Červeňák
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Hermína Bilá
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Libuša Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-6
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Červeňáková
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
582/2023-7
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-8
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Gabčo
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-9
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Husárová
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Bilý
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-16
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štefan Červeňák
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-17
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Irena Červeňáková
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-18
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kristián Feri
29. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o nájme bytu
582/2023-19
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Daniela Palenčárová
29. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí
468/2023
659,86 € Nadácia Milana Rastislava Štefánika Obec Pečovská Nová Ves
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2023/2
858/6/2023/2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jana Lukáčová