Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania
347/2024
0,00 € Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 29.4.2021
348/2024
0,00 € Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
18. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/80 v k. ú. Pečovská Nová Ves
292/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Rudolf Červeňák
18. Júl 2024
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
22408912
33,60 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
16. Júl 2024
Zmluva č. 799/2024/OPR o poskytnutí dotácie
108/2024
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
15. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
62/2024-6
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Terézia Dugasová
10. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch C KN 1100/113, C KN 1100/104 a C KN 1103/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
353/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves SPP - distribúcia, a.s.
9. Júl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/79 v k. ú. Pečovská Nová Ves
286/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
18. Jún 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 59/4 v k. ú. Pečovská Nová Ves
327/2024
662,15 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
18. Jún 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 57/4 v k. ú. Pečovská Nová Ves
328/2024
662,15 € Obec Pečovská Nová Ves Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves
4. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 995
995
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kolcun Andrej
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/11/2024
858/11/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Jacková
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/12/2024
857/12/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Novák, Patrícia Nováková
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 66/3 v k. ú. Pečovská Nová Ves
277/2024
1,00 € Henrich Kovaľ, Emília Kovaľová Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 78/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
280/2024
1,00 € Eva Michaliková Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 87/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
285/2024
1,00 € Stanislav Zubrický Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 65/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
288/2024
1,00 € Ing. Ondrej Hanušovský, Ing. Eva Myslivcová, Ing. Ján Hanušovský Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-E 141 a KN-E 147 v k. ú. Pečovská Nová Ves
300/2024
1,00 € Marcel Kollár Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
297/2024
1 915,20 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
298/2024
0,00 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves