Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/4/2023
858/4/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jolana Nehilová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2023
858/7/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2023
858/8/2023
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Michaela Palenčárová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/12/2023
858/12/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Tököly
2. Október 2023
Kúpna zmluva
498/2023
11 003,70 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
29. September 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-10
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 970
970
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Patrik Kollár
27. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 1470/4, KN-C 1470/5, KN-E 785/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves
219/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Ján Hanušovský
20. September 2023
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 0109000553
483/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 12 k poistnej zmluve 0109000553
484/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o podmienkach odpojenia / zrušenia plynárenského zariadenia a úhrade ceny za plynárenské zariadenie
293/2023
686,16 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
18. September 2023
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 0109000553
481/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie
2409205747
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie
2409205748
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_020 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_pop3MŠ_PKBB_020
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
12. September 2023
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
DO3_SEP-IMRK3-2021/004237
59 492,20 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
31. August 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/3/2023
858/3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Patrik Huba
31. August 2023
Zmluva o finančnom dare
382/2023
200,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves