Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Pečovská Nová Ves - bytový dom 4 x 12 B.J.
246/2023
Doplnená
2 104 467,70 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
8. Apríl 2022
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.02.2022
27/2022-2
1 928 622,00 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Záložná zmluva č. 700/83/2022
700/83/2022/ZZ
1 449 175,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/308/2023
700/308/2023/ZZ
1 321 814,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
15. Jún 2022
Zmluva o úvere
700/83/2022
1 114 750,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/308/2023
1 016 780,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
6. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022-3
882 313,25 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022-2
867 508,44 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2021 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
278/2022
845 846,72 € GMT development, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0032-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2023
Doplnená
831 910,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
28. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.08.2018 - Duchovná tradícia spája naše cesty
276/2023
760 225,85 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
2. December 2022
Zmluva o zverení majetku Obce Pečovská Nová Ves do správy rozpočtovej organizácii Základná škola s MŠ, Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves
605/2022
735 827,48 € Obec Pečovská Nová Ves Základná škola s materskou školou
9. Jún 2022
Zmluva č. 0007-PRB/2022 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0007-PRB/2022
600 250,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG1-72-74
13/2022
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG7-72-74 zo dňa 28.11.2022
68/2023
585 405,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93
Doplnená
525 697,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
24. August 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93/365
525 906,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. December 2022
Zmluva o dielo - Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves
618/2022
Doplnená
517 545,40 € PB bau, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Máj 2022
Zmluva o dielo - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
338/2022
Doplnená
371 652,78 € Metrostav DS a.s. Obec Pečovská Nová Ves
10. August 2022
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu "Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov" z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1745/2022
276 744,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves