Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.02.2022
27/2022
0,00 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 11.2.2022
107/2022
0,00 € Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD., Košice, Ing. Anna Mrázová, Tomášov, Ing. Marek Ižarík, Bratislava - Podunajské Biskupice Obec Pečovská Nová Ves
8. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemkoch E KN č. 13/9, C KN č. 700/3 v k.ú. Pečovská Nová Ves pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia VSD a.s. Košice
220/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, OM Kvetná 857/40, Pečovská Nová Ves
258/2022-1
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/41, Pečovská Nová Ves
258/2022-2
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/42, Pečovská Nová Ves
258/2022-3
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/42, Pečovská Nová Ves
258/2022-4
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 858/43, Pečovská Nová Ves
258/2022-5
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Kvetná 857/40, OM Kvetná 858/43, Pečovská Nová Ves
258/2022-6
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Roman Rudavskyi
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Halyna Hiletska
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mariia Kedo
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Solomija Kedo
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
268/2022-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Demjan Kedo
19. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 k.ú. Pečovská Nová Ves
272/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martin Mizerák
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 700/3 k.ú. Pečovská Nová Ves
2/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Rastislav Leščák
21. Apríl 2022
Zmluva o grantovom účte
276/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
21. Apríl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka č. ZoP/2022/123-PP - Pečovská Nová Ves - IBV 7 RD ul. Na Pečovec, SO 01 NN vedenie
275/2022-2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
21. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Cvancigerová
27. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
277/2022-2
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Funtáľová