Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Kúpna zmluva
515/2023
16 875,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
6. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Imrich Dujava
3. Október 2023
Zmluva o nájme
473/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves GMT development, s.r.o.
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/308/2023
1 016 780,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o úvere
700/309/2023
102 830,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/308/2023
700/308/2023/ZZ
1 321 814,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Záložná zmluva č. 700/309/2023
700/309/2023/ZZ
133 679,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pečovská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/7/2023
857/7/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Peter Šašala, Mária Šašalová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/2/2023
857/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Franko
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/5/2023
857/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Klára Reištetterová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/6/2023
857/6/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Kochan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/9/2023
857/9/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Novák, Zuzana Nováková
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/10/2023
857/10/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Kochan, Martina Kochanová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/3/2023
857/3/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dávid Guľaša
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/8/2023
857/8/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Patrik Majdák
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/11/2023
857/11/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová, Zdenko Čekan
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/1/2023
858/1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Batromijová
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/2/2023
858/2/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matej Beliš
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/5/2023
858/5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Adamko, Sabina Adamková
2. Október 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/6/2023
858/6/2023
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Soňa Hatalová