Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 989
989
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Dujava Jozef
18. December 2023
Dodatok č. 14 k poistnej zmluve 0109000553
608/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/1/2023
857/1/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marek Košč
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 857/12/2023/2
857/12/2023/2
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marcela Čarnocká
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 986/2020
986/2020
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavolová Helena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 987
987
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Zborovská Emília
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 988
988
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Kochanová Jaroslava
7. December 2023
Darovacia zmluva
592/2023-1
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Pečovská Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
592/2023-2
0,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Pečovská Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1534/2023/UZ
1534/2023/UZ
100 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
845 876 008-1-2023-ZVB
396,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. November 2023
Zmluva o grantovom účte
573/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
16. November 2023
Nájomná zmluva
560/2023
0,00 € Ján Šveda, Ingrid Švedová Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2067
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
565/2023
3 580,00 € FUN AGENCY, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
566/2023
Doplnená
21 000,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
30/2023
720,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 890/2024
890/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Barbora Semančíková
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 455/2023
455/2023 - HM
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 875/2022
875/2022
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová