Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/8/2024
858/8/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Laura Regeciová
29. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
62/2024-5
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Magdaléna Baňasová
29. Máj 2024
Dodatok č. 04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 z 5.10.2021, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
D04_SEP-IMRK3-2021/004237
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/48 v k. ú. Pečovská Nová Ves
131/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Tuleja, Kvetoslava Tulejová
13. Máj 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793 zo dňa 12. júla 2022, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
D01_SEP-IMRK2-2022-004793
Doplnená
130 673,96 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu číslo: 857/4/2024
857/4/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Andrej Jacko
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
157/2024
1 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Pečovská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/77 v k. ú. Pečovská Nová Ves
143/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Červeňák, Nikola Červeňáková
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 758
758
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Baňas František
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/74 v k. ú. Pečovská Nová Ves
133/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Matúš Červeňák, Miluša Kotlárová
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/71 v k. ú. Pečovská Nová Ves
252/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Martina Kalejová
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 994
994
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 21.6.2021
240/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Róbert Červeňák
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/20 v k. ú. Pečovská Nová Ves
85/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Róbert Červeňák
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.9.2006
243/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/75 a KN-C 1494/76 v k. ú. Pečovská Nová Ves
163/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Červeňák
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 60/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
238/2024
1,00 € Marek Voľanský Obec Pečovská Nová Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/72 v k. ú. Pečovská Nová Ves
223/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Vojtech Červeňák
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku KN-C 1494/73 v k. ú. Pečovská Nová Ves
159/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Miroslav Červeňák, Nikola Červeňáková
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0824 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
196/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves