Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o spolupráci uzatvorenej 8.11.2021
180/2024
0,00 € Marek Sirotňák - počítačové služby Obec Pečovská Nová Ves
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na pozemkoch KN E 2-191/1, KN E 2-191/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
181/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Jankura, Zuzana Jankurová
14. Marec 2024
Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI1231201803
164/2024
0,00 € ENVI - PAK, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
14. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-E 796/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves
174/2024
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves TRADE M s. r. o.
11. Marec 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/73/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
65/2024-1
117,79 € Mesto Prešov Obec Pečovská Nová Ves
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24
24
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ing. Adriana Štelbaská
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2/2024
2 160,00 € Seniorvital, n. o. Obec Pečovská Nová Ves
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 28.02.2023
62/2024-3
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anton Čekan
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o zabezpečení spoločného stravovania zo dňa 28.02.2023
62/2024-4
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Čekanová
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153
153
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Pipová
21. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
110/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
19. Február 2024
Kúpna zmluva
135/2024
25 400,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0717202401
57/2024
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská distribučná, a.s.
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
39/2024
720,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001354-062
589/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23636739
111/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
19/2024-3
3 800,00 € Obec Pečovská Nová Ves OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves
13. Február 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 1471/26 v k. ú. Pečovská Nová Ves
125/2024
490,00 € Obec Pečovská Nová Ves Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves
13. Február 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 59/3 v k. ú. Pečovská Nová Ves
126/2024
1 540,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves