Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 889/2024
889/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Juraj Kochan
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 361/2024
361/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Gabriela Kerestešová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297
297
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mgr. Viera Horňáková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023 - HM
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marta Volanská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/2023
236/2023
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Želinská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 167/2024
167/2024
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Želinská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/2024
232/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Danka Jurčenková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 887/2024
887/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Mária Matisovská
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 888/2024
888/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Pavol Novický
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 527/2024
527/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Ižariková
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 624/2024
624/2024
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Janka Lichvárová
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
202307
4 400,00 € RVM audit, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
19. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-12
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ján Matia
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000261121 zo dňa 02.12.2021
510/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2023
Zmluva o dielo
486/2023
9 000,00 € Kyvadielko o.z. Obec Pečovská Nová Ves
13. Október 2023
Dodatok č. 13 k poistnej zmluve 0109000553
524/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0032-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2023
Doplnená
831 910,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Zmluva č. 0033-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0033-PRB/2023
51 540,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
9. Október 2023
Kúpna zmluva
515/2023
16 875,00 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
6. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-11
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Imrich Dujava