Centrálny register zmlúv

Obec Pečovská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
566/2023
Doplnená
21 000,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
30/2023
720,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Pečovská Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 890/2024
890/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Barbora Semančíková
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 455/2023
455/2023 - HM
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 875/2022
875/2022
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Margita Gernátová
10. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20203865
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Pečovská Nová Ves
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55/2024
55/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Eva Gajdová
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 90
90
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Igor Dzurilla
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 749
749
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Igor Dzurilla
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 60/2023
60/2023
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Emília Fedorčáková
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 798/2024
798/2024
20,00 € Obec Pečovská Nová Ves Marta Angelovičová
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 604/2023
604/2023
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ladislav Ľoch
2. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231017073
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
31. Október 2023
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
41/2023-13
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Helena Dujavová
30. Október 2023
Kúpna zmluva
497/2023
264,00 € Obec Pečovská Nová Ves Jozef Leššo
26. Október 2023
Zmluva o finančnom dare
544/2023
100,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
543/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185/2024
185/2024
10,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Hrabčáková
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 636/2024
636/2024
5,00 € Obec Pečovská Nová Ves JUDr. Stanislav Ižarik
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012003
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves