Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
1310/2024
49,69 € Bogačíková Monika Obec Lendak
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve uzavretej za účelom zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií
1
0,00 € Obec Veľká Lomnica, Obec Tatranská Javorina Obec Lendak
11. Apríl 2024
Zmluva č. 1120/2024 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1120/2024
2 729,88 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZoD
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva č.3/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.3
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
4. Apríl 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190065208
150,00 € Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZVO
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZoZSZNsOzOasOzNV
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Lendak
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0903 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0903
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
26. Marec 2024
Dohoda č. 24/46/054/16 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS v obci
24/46/054/16
1 695,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak
26. Marec 2024
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2024-03-20mm2
tz2024-03-20mm2
0,00 € Topset Solutions s. r. o. Obec Lendak
25. Marec 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - ul.Jarná
947/6
1,00 € Halčin Vladislav Obec Lendak
6. Marec 2024
Zmluva č.2/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.2
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Dč2 k ZoD č1/2023
0,00 € Prevádzkareň obce Lendak Obec Lendak
1. Marec 2024
Zmluva o grantovom účte
ZoGÚ
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Lendak
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1/2024
21 942,23 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
01/2024/2050004
7 211,52 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
26. Február 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/239; 1748/245
1,00 € Budzák Peter Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/242
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/244
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak