Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
3691/9
1,00 € Želonková Anna Obec Lendak
6. Jún 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Lemeje - posun
1544/4
1,00 € Halčin Stanislav a Helena Halčinová Obec Lendak
28. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
557/2024
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Lendak
24. Máj 2024
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka č. 1/2024
1/2024
0,00 € Ján Vida, Ján Hudák Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
904/2
1,00 € Koščák František a Koščáková Zdenka Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
3691/9
1,00 € Halčinová Klaudia Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1763/338
1,00 € Halčinová Klaudia Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1763/338
1,00 € Nebus Damian Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
3691/9
1,00 € Nebus Damian Obec Lendak
16. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3725/1
1,00 € Majerčák Valentín Obec Lendak
7. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1763/338
1,00 € Halčinová Veronika Obec Lendak
7. Máj 2024
Zmluva č.4 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.4
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS
1 915,20 € MAPSFY s. r. o. Obec Lendak
2. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
901/2
1,00 € Birošík Ondrej Obec Lendak
2. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/23
1,00 € Hudáček Tomáš Obec Lendak
2. Máj 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
886/2
1,00 € Vidová Dominika Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/237
1,00 € Vidová Anna Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Hudáčeková Mária Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Stupák Šimon Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Neupauerová Valéria Obec Lendak