Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Dč2 k ZoD č1/2023
0,00 € Prevádzkareň obce Lendak Obec Lendak
1. Marec 2024
Zmluva o grantovom účte
ZoGÚ
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Lendak
28. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
1/2024
21 942,23 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
01/2024/2050004
7 211,52 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
26. Február 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/239; 1748/245
1,00 € Budzák Peter Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/242
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/244
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Oprendek Dávid Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Gallik Pavol Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Budzáková Mária Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/271
1,00 € Dudaško Anton Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/239
1,00 € Budzák Michal Obec Lendak
15. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2024/054
325,63 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
14. Február 2024
Zmluva č.1/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2024
75,24 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
14. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
267/2024
0,00 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
15/2024
230,00 € Koľko Lásky o. z. Obec Lendak
7. Február 2024
Zmluva o zriušení vecného bremena C KN 1562/9
1562/9
0,00 € Halčín Ján a Halčín Tomáš Obec Lendak
7. Február 2024
Dohoda
D
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
7. Február 2024
Zmluva o dielo
JO 010224
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
0478/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak