Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o zriušení vecného bremena C KN 1562/9
1562/9
Doplnená
1,00 € Halčín Ján a Halčín Tomáš Obec Lendak
7. Február 2024
Dohoda
D
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
7. Február 2024
Zmluva o dielo
JO 010224
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
0478/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
12/2024
2 060,00 € Združenie Mariánskej mládeže Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
ZoPSMKB
60,00 € Slavomír Hrebík - HIT Obec Lendak
1. Február 2024
Mandátna zmluva
MZ
250,00 € JUDr. Andrej Pataky, advokát Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia
ZoOMaVSSpKP
388,80 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
31. Január 2024
Ukončenie nájmu nebytového priestoru
Ukončenie nájmu
0,00 € Universal maklérsky dom, a.s. Obec Lendak
30. Január 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku- tabletový počítač
Darovacia zmluva 2
0,00 € Budzáková Anna Obec Lendak
30. Január 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku- tabletový počítač
Darovacia zmluva 1
0,00 € František Neupauer Obec Lendak
26. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/109
1,00 € Oprendek Peter Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/97
1,00 € Galliková Rozália Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
3726/1
1,00 € Jašňáková Verona Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/123
1,00 € Haber Monika Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/2,1748/3
1,00 € Rusiňáková Mária Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/82
1,00 € Selveková Petronela Obec Lendak
24. Január 2024
Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak
Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak
0,00 € GEOTATRY- Ing. Kristian Slimák Obec Lendak
24. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/3, 1748/3
1,00 € Tomas Ondrej Obec Lendak
23. Január 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
BIO2023/PO1006
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Lendak