Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-027/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lendak
28. November 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
540,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
24. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023
Dč1kZoD
29 437,76 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
22. November 2023
Dohoda č. 23/46/010/28
23/46/010/28
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí daru
ZoPD
0,00 € SINTRA spol. s r. o., Bratislava, odštepný závod ZDROJ Obec Lendak
13. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Riečna
ul.Riečna 1535
1,00 € Halčinová Mária Obec Lendak
10. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 3
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Lendak
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dň 27.09.2023
Dodatok č. 1
12 118,10 € Kukuc stav s. r. o. Obec Lendak
9. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Hlačin Tomáš Obec Lendak
9. November 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
947/11
1,00 € Halčin Tomáš Obec Lendak
7. November 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Halčin Jakub Obec Lendak
7. November 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
947/11
1,00 € Halčin Jakub Obec Lendak
6. November 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2003
Dodatok č.5
2 023,12 € Slovenská pošta, a.s. Obec Lendak
3. November 2023
Nájomná zmluva
1739/2023
67,41 € Bogačíková Monika Obec Lendak
27. Október 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie MK- Pod Kicorou
373/2023,2162/2023
9,00 € Mesto Spišská Belá Obec Lendak
27. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Mesto Spiššká Bela -Lendak
Zmluva o zriadení vecného bremena
7,00 € Mesto Spišská Belá Obec Lendak
26. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie pozemku v okolí RD
3798/6
2 420,00 € Kačmarčík Tomáš Obec Lendak
18. Október 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzatvorená podľa č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Dodatok č.5
2 023,12 € Obec Lendak Slovenská pošta, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o dielo
ZoD
25 510,28 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
17. Október 2023
Zmluva č. 128/2023-K o poskytovaní praktického vyučovania
128/2023-K
0,00 € Súkromná stredná odborná škola služieb Obec Lendak