Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/239; 1748/245
1,00 € Budzák Peter Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/242
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy - od ihriska
1748/244
1,00 € Englová Marcela Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Oprendek Dávid Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Gallik Pavol Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/244
1,00 € Budzáková Mária Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/271
1,00 € Dudaško Anton Obec Lendak
19. Február 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/239
1,00 € Budzák Michal Obec Lendak
15. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2024/054
325,63 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
14. Február 2024
Zmluva č.1/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2024
75,24 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
14. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
267/2024
0,00 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
15/2024
230,00 € Koľko Lásky o. z. Obec Lendak
7. Február 2024
Zmluva o zriušení vecného bremena C KN 1562/9
1562/9
Doplnená
1,00 € Halčín Ján a Halčín Tomáš Obec Lendak
7. Február 2024
Dohoda
D
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
7. Február 2024
Zmluva o dielo
JO 010224
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
6. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
0478/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
12/2024
2 060,00 € Združenie Mariánskej mládeže Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
ZoPSMKB
60,00 € Slavomír Hrebík - HIT Obec Lendak
1. Február 2024
Mandátna zmluva
MZ
250,00 € JUDr. Andrej Pataky, advokát Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia
ZoOMaVSSpKP
388,80 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak