Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
ZoD 1/2023
Doplnená
1 209 300,00 € Prevádzkareň obce Lendak Obec Lendak
15. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
4/2022
895 201,19 € D&G Slovakia a. s. Obec Lendak
30. Marec 2022
Dodatok č. 3
3
870 098,56 € D&G Slovakia a. s. Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZVO
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZoD
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
18. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD Lávka
160 800,12 € Vladimír Malých - HYDROIZOMAT Obec Lendak
22. September 2023
Zmluva o dielo
ZoD
124 886,90 € Veríme v Zábavu s. r. o. Obec Lendak
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-PO9-SC91-2023-108
91 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Lendak
5. Máj 2023
Dodatok č. 4/2023
4/2023
60 560,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 7/2023
7/2023
58 332,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 8/2023
8/2023
56 832,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
26. Máj 2023
Dodatok č. 5/2023 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
5/2023
55 364,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 6/2023
6/2023
54 440,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 1/2011
44 972,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Máj 2023
Dodatok č. 2/2023
2/2023
41 107,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve 1/2011
37 053,00 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Január 2023
Dodatok č. 8/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
8/2022
35 551,82 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
11. Január 2023
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
9/2022
35 340,55 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Január 2023
Dodatok č. 7/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
7/2022
35 135,90 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
1. Júl 2022
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
4/2022
32 222,64 € Spišská katolícka charita Obec Lendak