Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Poistná zmluva
30-12236
0,00 € Union poisťovňa a. s. Obec Lendak
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
3230894
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo- Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby
Zmluva o dielo
24 000,00 € Archgrup s .r.o. Obec Lendak
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru kina Goral
672/2023
60,66 € Bogačíková Monika Obec Lendak
26. Apríl 2023
Dodatok č.2 Nájomnej zmluvy zo dňa 01.05.2023
Dodatok č.2
5 491,20 € Kellnerová Lucia Obec Lendak
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
01/2023/2050004
6 610,56 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
20. Apríl 2023
Hromadná licenčná zmluva
HLZ
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Lendak
4. Apríl 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta.
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta.
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Lendak
31. Marec 2023
Zmluva o majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul. Jesenná 928/2
1,00 € Anna Hudáková Obec Lendak
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve č. 1/2011
44 972,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
29. Marec 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred a pod RD.
422/87_ 422/46
Doplnená
2 101,80 € Ján Halčin Obec Lendak
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022
Doplnená
0,00 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
27. Marec 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 16.01.2023
Zámenná zmluva- dodatok č.1
1,00 € Štefan Čižik a Mária Čižiková Obec Lendak
15. Marec 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
ZoPUV
3 600,00 € Bc. Martina Ťasková, DiS.art., v mene ktorého koná Slavomír Gibarti, manažér kapely Obec Lendak
9. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie cintorína.
1021/2
1,00 € Gallik Jozef Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetkoprávne vysporiadanie MK ul.Jesenná.
ul.Jesenná 931/2
1,00 € Suchanovský Ján Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul.Jesenná
ul.Jesenná 940/1
1,00 € Neupauerová Mária Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 869/5
1,00 € Šmijovská Iveta Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 912/1_912/4
1,00 € Birošík Jozef a Birošíková Mária Obec Lendak
2. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 886/2
1,00 € Slebodníková Mária Obec Lendak