Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/7
1,00 € Anna Majerčáková Obec Lendak
1. Marec 2023
Kúpna zmluva, majetko právne vysporiadanie ul. Jesenná.
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Anna Majerčáková Obec Lendak
1. Marec 2023
Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak
ZoPLÚP
0,00 € BSK EUROPE s. r. o. Obec Lendak
28. Február 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti Flex
F 804-23-006
0,00 € CBC Slovakia s. r. o. Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie MK- ul.Lesnej
Diel 6/ 7 a 12
2 055,00 € Ján Majerčák Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva- majetkoprávne vysporiadanie miestneho cintorína
1021/2
1,00 € Kamodyová Eva Obec Lendak
27. Február 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie ul. Jesenná
925/3
1,00 € Selvek Urban, rod. Selvek Obec Lendak
24. Február 2023
Kúpna zmluva
1040/3
360,00 € Žofia Bátoryová, rod. Bátoryová Obec Lendak
20. Február 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/1205/04/2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. A/1205/04/2011
0,00 € Topset Solutions s. r. o. Obec Lendak
20. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Lendak
15. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Príma banka Slovensko a. s. Obec Lendak
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
4/2023
3 070,00 € eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš Obec Lendak
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve 1/2011
37 053,00 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
10. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 30.12.2005 o nájme nebytových priestorov.
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov .
3 445,00 € Notársky úrad JUDR. Jaroslav Liška Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
0,00 € Grzegorz Byrski a Viera Byrska Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Adela Sedláková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Ing. Dominik Neupauer a Neupauerová Kristína Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Rojtaš Peter a Rojtašová Edita Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Halčinová Anna Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Eliáš Jozef,Ing. a Eliašová Lýdia, Ing. Obec Lendak