Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Budzák Jozef a Ružena Budzáková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € SINET TELECOM s.r.o. Obec Lendak
26. Január 2023
Dodatok k kúpnej zmluve
1767/12
1,00 € Vilček Stanislav a Karina Vilčeková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Sušienka Matej a Martina Sušienková Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Mgr. Michal Halenár a Andrea Halenárová Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Pustaiová Viktoria Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
1,00 € Haberová Anna Obec Lendak
24. Január 2023
Kúpna zmluva
1040/7
Doplnená
860,00 € Halčin Anton, rod. Halčin Obec Lendak
24. Január 2023
Kúpna zmluva
856/5
Doplnená
1,00 € Martin Koščák, rod. Koščák Obec Lendak
24. Január 2023
Kúpna zmluva
3627/4; 3627/7
13 080,00 € Britaňák Andrej, rod. Britaňák Obec Lendak
24. Január 2023
Zámenna zmluva
V101/23
1,00 € Čižik Štefan a Mária, rod. Haberová Obec Lendak
23. Január 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - poistná zmluva
2408817316
2 295,84 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Lendak
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
6/2023
1 160,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lendak Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
1/2023
6 160,00 € Futbalový klub Lendak Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
9/2023
370,00 € Diakonia Hnutie Svetlo - život na Slovensku Obec Lendak
11. Január 2023
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
9/2022
35 340,55 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
11. Január 2023
Kúpna zmluva
1763/332
1,00 € Gallik Peter, rod. Gallik Obec Lendak
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
5/2023
7 800,00 € Občianske združenie Kicora Obec Lendak
5. Január 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
DkZoZDE
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Lendak
5. Január 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/46/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak