Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Riečna
1566/3
1,00 € Budzák Kristian a Budzáková Lýdia, rod. Koščáková Obec Lendak
7. September 2023
Dodatok k Zmluve o dielo č. JO 16052023
DkZoDčJO16052023
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
6. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022
Dodatok č. 3/2023
0,00 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
5. September 2023
Kúpna zmluva na majetko-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred a pod RD.
1363
3 400,00 € Hudačková Mária Obec Lendak
30. August 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2023/409-BZ
16 926,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-PO9-SC91-2023-108
91 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Lendak
8. August 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-024/2023
KRHZ-PO-VO-369-024/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lendak
8. August 2023
Zmluva o spolupráci
ZoS
0,00 € Ján Vida, Ján Hudák Obec Lendak
28. Júl 2023
Nájomná zmluva- prenájom nebytového priestoru kina Goral, za účelom skupinového cvičenia jumping.
1453/2023
Doplnená
55,88 € Bogačíková Monika Obec Lendak
27. Júl 2023
Zmluva č. 1465/2023 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej SS v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
1465/2023
2 901,87 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkone strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
684,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 8/2023
8/2023
500,00 € Lukáš Havrila Obec Lendak
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04256
23-514-04256
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Lendak
3. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone č. 8/2023
8/2023
500,00 € Lukáš Havrila Obec Lendak
3. Júl 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná 928/2
928/2
1,00 € Stolár Pavol a Dana Stolárová Obec Lendak
20. Jún 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZoDP
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a. s. Obec Lendak
20. Jún 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
0,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
20. Jún 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
0,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
20. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04668/004
VP/23/04668/004
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Lendak
19. Jún 2023
Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci
RZoSPaVZ 1/2023
0,00 € Ján Gallik Obec Lendak