Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
9/2024
591,00 € Slovenský orol Lendak - miestny klub Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
11/2024
1 375,00 € Ján Nebus Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
14/2024
450,00 € Kynologický klub - KP Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2365/2023
0,00 € Štefan Halčin Obec Lendak
12. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
1386/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
9. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1764/53
0,00 € Gurguľová Mária Obec Lendak
9. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1764/53
1,00 € Halčinová Mária Obec Lendak
4. Január 2024
Nájomná zmluva- prenájom nebytového priestoru kina Goral, za účelom skupinového cvičenia jumping.
2671/2023
48,85 € Bogačíková Monika Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 6/2023
6/2023
54 440,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 7/2023
7/2023
58 332,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
22. December 2023
Dodatok č. 8/2023
8/2023
56 832,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
4/2023
4 660,00 € Ing. Mária Kyselová Obec Lendak
19. December 2023
Zmluva o výpožičke podperných bodov NN a VN vedenia
1647/VSD/2023
0,00 € Výcho Obec Lendak
18. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 160/2021
Dodatok č.1
3 384,00 € Obec Lendak Pozemkové urbarské spoločenstvo Lendak
14. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001354-040
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lendak
7. December 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS0000041733D
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak
7. December 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-027/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lendak
28. November 2023
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia.
ZoOMaVSSpKP
540,00 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
24. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023
Dč1kZoD
29 437,76 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
22. November 2023
Dohoda č. 23/46/010/28
23/46/010/28
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak