Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 128/2023-K o poskytovaní praktického vyučovania
Dodatok č. 1
0,00 € Súkromná stredná odborná škola služieb Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8
1,00 € Halčin František, Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8; 947/5
1,00 € Halčin Štefan, rod. Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Halčin František, Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Halčin Štefan, rod. Halčin Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul.Rovinky 1769/24
1,00 € Hudaček Jakub, rod. Hudaček Obec Lendak
16. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul.Rovinky 1769/25
1,00 € Budzáková Anna, rod. Majerčáková Obec Lendak
6. Október 2023
Majetko- právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 873/2
1,00 € Galliková Katarína Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/9
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
ul.Jarná 947/8
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
4. Október 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
ul.Jesenná 947/11
1,00 € Suchanovská Mária Obec Lendak
28. September 2023
Nájomná zmluva- prenájom nebytového priestoru kina Goral, za účelom predaja
1648/2023
131,62 € Dobosz Danuta, Handel obwózny, Obec Lendak
27. September 2023
Zmluva o dielo
ZoD
10 565,42 € Kukuc stav s. r. o. Obec Lendak
22. September 2023
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - pohrebisko
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
110,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak Obec Lendak
22. September 2023
Zmluva o dielo
ZoD
124 886,90 € Veríme v Zábavu s. r. o. Obec Lendak
21. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul. Rovinky 1769/25
1,00 € Majerčák Valent Obec Lendak
21. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
ul. Rovinky 1769/46
1,00 € Mačajová Rozália Obec Lendak
20. September 2023
Zámenná zmluva- vzájomné vysporiadanie majetko právnych vzťahov
Zámenná zmluva
0,00 € Budzák František a Anna, rod. Halčínová Obec Lendak
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
956/6
1,00 € Majerčák František, rod. Majerčák Obec Lendak
19. September 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jarná
947/8
1,00 € Majerčáková Anna, rod. Halčinová Obec Lendak