Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dodatok č. 5/2023 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
5/2023
55 364,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
25. Máj 2023
Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora
4/2023
11 760,00 € INPRO POPRAD s. r. o. Obec Lendak
24. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v Košiciach,Fakulta verejnej správy
Dohoda
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Obec Lendak
22. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení súvislej umeleckej praxe
DoZSUP
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Obec Lendak
17. Máj 2023
Zmluva o dielo č. JO 16052023
JO 16052023
0,00 € Premier Consulting EU, s. r. o. Obec Lendak
17. Máj 2023
Účastnícka zmluva č. 00326321
00326321
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a. s. Obec Lendak
16. Máj 2023
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK - ul. Jesenná
893/2
1,00 € Smoleňák Tomáš Obec Lendak
15. Máj 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A1806-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A1806-2
50,80 € osobnyudaj.sk, s. r. o. Obec Lendak
11. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
ZoD 1/2023
Doplnená
1 209 300,00 € Prevádzkareň obce Lendak Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
1/2023
150,00 € Patrícia Žmijovská Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 2//2023
2/2023
100,00 € Veronika Halčinová Obec Lendak
10. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 3/2023
3/2023
100,00 € Jozef Dvorčák Obec Lendak
10. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 10.8.2020
Dodatok č. 1/2023
0,00 € JUDr. Sylvia Leščáková, advokát Obec Lendak
5. Máj 2023
Dodatok č. 2/2023
2/2023
41 107,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Máj 2023
Dodatok č. 4/2023
4/2023
60 560,73 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
4. Máj 2023
Rámcová zmluva treasury
Rámcová zmluva treasury
0,00 € Slovenská sporiteľňa a. s. Obec Lendak
4. Máj 2023
Poistná zmluva
30-12236
0,00 € Union poisťovňa a. s. Obec Lendak
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
3230894
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo- Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby
Zmluva o dielo
24 000,00 € Archgrup s .r.o. Obec Lendak
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva - prenájom nebytového priestoru kina Goral
672/2023
60,66 € Bogačíková Monika Obec Lendak