Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Kúpna zmluva
4/5
0,00 € Neupauer Ondrej, rod. Neupauer Obec Lendak
30. Marec 2022
Kúpna zmluva
4/5; 4/9
0,00 € Lizáková Iveta, rod. Badovská Obec Lendak
30. Marec 2022
Kúpna zmluva
4/9
0,00 € Neupauerová Anna, rod. Špaková Obec Lendak
30. Marec 2022
Nájomná zmluva
187/2022
0,00 € Budzák Filip, rod. Budzák Obec Lendak
2. Máj 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000810351V
0,00 € Východoslovenská distribučná a. s. Obec Lendak
6. Máj 2022
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
0,00 € eSYST s. r. o. Obec Lendak
10. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-798963788555
0,00 € Slovak Telekom a. s. Obec Lendak
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
1422 401
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak
12. Máj 2022
Dohoda č. 5/2022/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
5/2022/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Lendak
25. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307512C/2022
5100307512C/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Lendak
22. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí daru
ZoPD
0,00 € SINTRA spol. s r. o. Bratislava, odštepný závod ZDROJ Obec Lendak
19. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/04668/001
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Lendak
5. Január 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
DkZoZDE
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Lendak
5. Január 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/46/010/42
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak
5. Január 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/46/012/28
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Lendak
29. December 2022
Zmluva o účte
20221222
0,00 € Slovenská sporiteľňa a. s. Obec Lendak
29. December 2022
Zmluva o balíkovom účte
202212222
0,00 € Slovenská sporiteľňa a. s. Obec Lendak
5. Január 2023
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
BIO2022/PO1005/
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Lendak
26. Január 2023
Kúpna zmluva
1767/12
0,00 € Grzegorz Byrski a Viera Byrska Obec Lendak
15. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Príma banka Slovensko a. s. Obec Lendak