Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/237
1,00 € Vidová Anna Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Hudáčeková Mária Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Stupák Šimon Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3722
1,00 € Neupauerová Valéria Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/86
1,00 € Nebus Jozef Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
1748/17
1,00 € Budzák Karol Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK Tajchy- od ihriska.
3725/1
1,00 € Majerčák Ján Obec Lendak
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Jesenná
940/2
1,00 € Lizák Ján Obec Lendak
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1769/98
1,00 € Lizák František Obec Lendak
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul.Rovinky
1763/338
1,00 € Galliková Terézia Obec Lendak
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1763/338
1,00 € Koščáková Filoména Obec Lendak
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
1310/2024
49,69 € Bogačíková Monika Obec Lendak
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve uzavretej za účelom zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií
1
0,00 € Obec Veľká Lomnica, Obec Tatranská Javorina Obec Lendak
11. Apríl 2024
Zmluva č. 1120/2024 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1120/2024
2 729,88 € Spišská katolícka charita Obec Lendak
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZoD
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva č.3/2024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva č.3
94,05 € Lucia Kellnerová Obec Lendak
4. Apríl 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190065208
150,00 € Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZVO
359 616,34 € Nolen s. r. o. Obec Lendak
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZoZSZNsOzOasOzNV
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Lendak
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0903 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0903
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lendak