Centrálny register zmlúv

Obec Lendak

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
12/2024
2 060,00 € Združenie Mariánskej mládeže Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
ZoPSMKB
60,00 € Slavomír Hrebík - HIT Obec Lendak
1. Február 2024
Mandátna zmluva
MZ
250,00 € JUDr. Andrej Pataky, advokát Obec Lendak
1. Február 2024
Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia
ZoOMaVSSpKP
388,80 € Jaroslav Mazurek - COMBAT SECURITY Obec Lendak
31. Január 2024
Ukončenie nájmu nebytového priestoru
Ukončenie nájmu
0,00 € Universal maklérsky dom, a.s. Obec Lendak
30. Január 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku- tabletový počítač
Darovacia zmluva 2
0,00 € Budzáková Anna Obec Lendak
30. Január 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku- tabletový počítač
Darovacia zmluva 1
0,00 € František Neupauer Obec Lendak
26. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/109
1,00 € Oprendek Peter Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/97
1,00 € Galliková Rozália Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
3726/1
1,00 € Jašňáková Verona Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/123
1,00 € Haber Monika Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/2,1748/3
1,00 € Rusiňáková Mária Obec Lendak
25. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/82
1,00 € Selveková Petronela Obec Lendak
24. Január 2024
Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak
Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak
0,00 € GEOTATRY- Ing. Kristian Slimák Obec Lendak
24. Január 2024
Majetko- právne vysporiadanie MK - Tajchy- od ihriska
1748/3, 1748/3
1,00 € Tomas Ondrej Obec Lendak
23. Január 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
BIO2023/PO1006
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Lendak
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
6/2024
700,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lendak Obec Lendak
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
1/2024
2 560,00 € Šachový klub ŠK CVČ Lendak Obec Lendak
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak
2/2024
10 787,00 € Občianske združenie Kicora Obec Lendak
18. Január 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS00000416560H
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Lendak