Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJ_005/2024
1 208,34 € Slovenská pošta, a.s. Obec Slanec
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 28.12.2023
ZS_009/2024
0,00 € Meňhertová Monika, JUDr. Obec Slanec
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č.01/2024/AK
ZS_008/2024
11 400,00 € AK Prešov, spol. s r.o. Obec Slanec
26. Marec 2024
Zmluva č.3240689
DOT_008/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany Obec Slanec
23. Marec 2024
Dohoda č.24/41/054/51 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku
INE_002/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
20. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_004/2024
25,00 € Koňová Milena Obec Slanec
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZS_007/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Slanec
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
DOT_007/2024
1 199,52 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_003/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_004/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_005/2024
110,00 € Mesto Košice Obec Slanec
8. Marec 2024
Zmlkuva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
DOT_006/2024
55,00 € Mesto Košice Obec Slanec
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_003/2024
25,00 € Šimková Mária Obec Slanec
1. Marec 2024
Zmluva o dielo č.0046/VSE Solutions/2024
ZS_006/2024
11 100,00 € VSE Solutions s.r.o. Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmkuva č.03/2024/BD16
NAJ_001/2024
1 370,76 € Stabrilová Alžbeta Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.08/2024/BD16
NAJ_002/2024
2 108,88 € Burák Radoslav Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.11/2024/BD16
NAJ_003/2024
2 103,24 € Kudla Jozef Obec Slanec
29. Február 2024
Nájomná zmluva č.12/2024/BD
NAJ_004/2024
2 108,88 € Michalov Marián Obec Slanec
28. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o zverejnení majetku zo dňa 12.09.2002
INE_001/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Slanec Obec Slanec
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
HRB_002/2024
25,00 € Gorej Roman Obec Slanec