Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Nájomná zmluva č.06/2024/BD16
NAJ_013/2024
2 103,24 € Janočko Milan Obec Slanec
11. Júl 2024
Poistenie vozidla
ZS_012/2024
28,61 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Slanec
27. Jún 2024
ZMLUVA 0 DIELO C. 01/06/2024
01/06/2024
48 240,00 € KApAR, s.r.o. Obec Slanec
18. Jún 2024
Zmluva o dielo č.01/06/2024
ZS_011/2024
48 240,00 € Obec Slanec
14. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
INE_004/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob.dielam Obec Slanec
13. Jún 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných úprav a dodávok pre stavbu Rekonštrukcia Domu smútku v Slanci
ZS_010/2024
140 516,41 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Slanec
7. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č.230646 08U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
DOT_010/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2024
NAJ_012/2024
889,50 € Progres Company s.r.o. Obec Slanec
31. Máj 2024
Zmluva o nájme obecného pozemku
NAJ_011/2024
72,00 € Filipová Mária Obec Slanec
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5/2024
HRB_005/2024
25,00 € Korpová Denisa Obec Slanec
29. Máj 2024
Zmluva o nájme obecného pozemku
NAJ_009/2024
36,00 € Kantor Peter Obec Slanec
29. Máj 2024
Zmluva o nájme obecného pozemku
NAJ_010/2024
72,00 € Lukáč Martin Obec Slanec
16. Máj 2024
Nájomná zmluva č.18052024
NAJ_008/2024
118,00 € Kináčová Martina Obec Slanec
6. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
INE_003/2024
1 000,00 € Feldsam Samuel, Mgr. Obec Slanec
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č.05/2024/BD16
NAJ_007/2024
2 108,88 € Jakabová Lívia Obec Slanec
2. Máj 2024
Dohoda č.: 24/41/054/1068
DOT_009/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJ_005/2024
1 208,34 € Slovenská pošta, a.s. Obec Slanec
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 28.12.2023
ZS_009/2024
0,00 € Meňhertová Monika, JUDr. Obec Slanec
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č.01/2024/AK
ZS_008/2024
11 400,00 € AK Prešov, spol. s r.o. Obec Slanec
26. Marec 2024
Zmluva č.3240689
DOT_008/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany Obec Slanec