Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_008/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
ENT_002/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600468305 pre odberateľov kategórie Podnikateľ-Maloodber
ENT_003/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS_016/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
8. November 2022
Zmluva o dodávky plynu
ENT_004/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
9. November 2022
Dohoda č.22/41/010/116
INE_006/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
1. December 2022
Dohoda č.22/41/012/105
INE_001/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Slanec
15. December 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 29.03.2021
KZ_002/2022
0,00 € Mečešová Anna Obec Slanec
17. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_007/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Slanec
23. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
INE_008/2022
0,00 € Sabol Peter Obec Slanec
12. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-1886_ZoD2020/Obec
ZS_003/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
3. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
NAJ_001/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
11. Február 2023
Rámcová zmluva
ZS_005/2023
0,00 € Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. Obec Slanec
25. Február 2023
Darovacia zmluva
INE_003/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Slanec
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZS_007/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Slanec
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZS_007/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Slanec
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania stavovania pre zamestnancov
ZS_008/2023
0,00 € DOXX-stravné lístky, s.r.o. Obec Slanec
28. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci MK-4750/2022-323/19849
INE_004/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
28. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci MK-4750/2022-323/19849
INE_004/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí právnej služby
ZS_009/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec